Barandaye Roddur

Verse 1:
C     C
Baranday roddur -
  C         G
Ami aramkedaray boshe du pa nachai re.
C     C
Baranday roddur -
  C         G
Ami aramkedaray boshe du pa nachai re.
   C       C
Gorom chaaye chumuk di, 
  C             G
Ami khoborer kagoj niye boshe pata oltai re.
Am
Callinger ghonta shunte chute giye dorja khuli -
Am
Callinger ghonta shunte chute giye dorja khuli - 
Am          Am
Darowan daray eshe - tomar dekha nai.
C          G
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
G          C
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
C          G
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
G          C
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!


Verse 2:
   C   C
Choturdik ogochal -
   C           G
Amar kajer lok dub mereche, dhulo bari-moy.
   C   C
Choturdik ogochal -
   C           G
Amar kajer lok dub mereche, dhulo bari-moy.
    C      C
Gharor-ghar, faner blade,
   C            G
Amar ghulghulite chorai boshe jatra shonay re.
Am
Callinger ghonta shunte chute giye dorja khuli -
Am
Callinger ghonta shunte chutte giye dorja khuli - 
Am           Am
Dudholar gophe maachi - tomar dakha nai.
C          G
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
G          C
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
C          G
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
G          C
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!


Verse 3:
  C     C
Tabley money-plant,
    C             G
Shudhu moneyr dekha nai go - amar phokka pocket re.
  C     C
Tabley money-plant,
    C             G
Shudhu moneyr dekha nai go - amar phokka pocket re.
   C   C
Baranday roddur -
  C         G
Ami aramkedaray boshe du pa nachai re.
Am
Callinger ghonta shunte chute giye dorja khuli -
Am
Callinger ghonta shunte chute giye dorja khuli - 
Am           Am
Salesman tie gochaye - tomar dekha nai.
C          G
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
G          C
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
C          G
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
G          C
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
C          G
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
G          C
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
C          G
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
G          C
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!


Outro:
C          G
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
G          C
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
C          G
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!
G          C
Tomar dekha nai re, tomar dekha nai!

No comments: