Tumi ki sara dibe acoustis guitar chords

(F#)Ek mutho muktir (B)dak (C#)pathache
(F#)Mon theke mone (B)shopno (C#)jorache
(F#)Ha ha hariye (B)ke gelo (C#)periye
(F#)Janalar baire (B)chana sob (C#)ariye

(B)Fetari batase (C#)bondhur daka(F#)daki
(B)hariye jawar (C#)icha sobar

(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be
(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be

(F#)Lokkho hariyo na (B)shopno tumi (C#)chero na
(F#)Dakche jibon dekho (B)tumi aj (C#)kedo na
(F#)Goli theke chute jay (B)chute jay (C#)rajpothe
(F#)Mishe akashe (B)bishal ek (C#)oronne

(B)Fetari batase (C#)bondhur daka(F#)daki
(B)hariye jawar (C#)icha sobar

(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be
(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be

(F#)A bari o bari (B)kon barir (C#)uthone
(F#)Simana tomar dari (B)muche dilo (C#)a gane

(B)Fetari batase (C#)bondhur daka(F#)daki
(B)hariye jawar (C#)icha sobar

(F#)Tumi ki, (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be
(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be

(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be
(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be

No comments: