BANGLADESH by james


Am E G D
Am ———————- E
Tumi bistrito logno madhurir jole veja kobitae
G——————————–D
Acho srowardi serebanglae vashanir sesh icchae
Am——————————————-E
Tumi bongo bondhur rokte agun dhora jala moi se vashon
G————————————-D
Tumi dhaner shishe mishe thaka shohid jiar shopon
Dm——————–G——————C—————Am
Tumi chele hara ma jahanara imamer ekattorer din guli
Dm———————-G———————C——————–Am
tumi joshimuddiner nokhsikathar math mutho mutho shonar dhuli
Dm—————-G——–C—————–Am
tumi 30 kinba tar odhik lakho shohider pran
Dm——————-G—————C—————-Am
tumi shohid minarer provat ferir bhai hara 21 er gaan
Am———————– E
Amar shonar bangla ami tomae valobashi
G—————————-D
jonmo diacho tumi mago tai tomae valobashi
Am———————–E
amar pren bangla ami tomae valobashi
G————————-D
pren pri ma toke boro beshi valo bashi
tumi kobi nojruler bidrohi kobita unnoto momo shir
tumi rokter kalite lekha naam saat sreshto bir
tumi shurer pakhi abbaser dorod vora shei gaan
tumi abdul alimer sorbonasha podda nodir taan
tumi shufia kamaler kabbo bhashe narir odikhar
tumi sadhin bangla betar kender sanito churir dhar
tumi joenul abidin sm sultaner rong tulir achor
shohidull kaiser munir choudurir notun dekha sei vor
Tumi bistrito logno madhurir jole veja kobitae
tumi bangalir gorbo bangalir prem prothom o shesh chowae
Tumi bongo bondhur rokte agun dhora jala moi se vashon
Tumi dhaner shishe mishe thaka shohid jiar shopon
tumi ekti fulke bachabo bole beje otho shumodhur
tumi rage onuraage mukti shongrame shona jhora shei roddur
tumi protiti pongu mukti joddhar obimaner shongsar
tumi krondon tumi haashi tumi jargoto shohir minar